Zapewniamy kompleksową obsługę prawną na rzecz klientów biznesowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z którymi czynnie współpracujemy od początku istnienia kancelarii. Sporządzamy oraz weryfikujemy umowy, uchwały, prowadzimy negocjacje. Zapewniamy naszym klientom kompleksowy proces windykacji należności.

Ponadto przygotowujemy i opiniujemy niezbędną dokumentację w zakresie działalności spółek prawa handlowego w tym umowy i statuty spółek, uchwały organów spółek, regulaminy organizacyjne czy też inne wewnętrzne akty prawne zapewniając tym samym naszym klientom pewność co do poprawności wykonywanych czynności, jednocześnie eliminując ryzyko ewentualnego postępowania wbrew przepisom prawa.

W ramach świadczonych usług kancelaria zapewnia m.in.:

  • stałą obsługę prawną spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych podmiotów i organizacji
  • przygotowywanie oraz weryfikację kompleksowej dokumentacji korporacyjnej
  • przygotowywanie oraz weryfikację regulaminów, uchwał, umów, porozumień, wewnętrznych aktów prawnych czy aktów prawa miejscowego
  • pomoc przy założeniu spółki osobowej, kapitałowej, fundacji, stowarzyszenia
  • pomoc przy wprowadzaniu zmian do umowy spółki
  • przygotowujemy oraz weryfikujemy umowy z szeroko rozumianego prawa gospodarczego