16 sierpnia 2022

Od 2023 r. będzie możliwe prowadzenie dzienników budowy w formie elektronicznej

Jedną ze zmian wprowadzaną nowelizacją ustawy o prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. planowaną w roku 2022 będzie możliwość korzystania na budowach z e-dzienników budowy, jak również dokumentację z przebiegu robót budowlanych. Wraz z nowelizacją ustawy możliwe będzie dokonanie wyboru w jakiej formie prowadzona będzie dokumentacja budowlana – jak dotychczas, w formie papierowej, czy też w formie elektronicznej. Dopiero z rokiem 2030 zaplanowano obowiązkowe przejście na formę elektroniczną prowadzenia dokumentacji budowlanej. Zgodnie z planem Ustawodawcy dziennik budowy prowadzony będzie przy użyciu systemu EDB, a książka obiektu budowlanego poprzez system c-KOB/eKOB. Ponadto, w planach jest wprowadzenie Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (system eCRUB), który ma zastąpić Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane oraz Rejestr Ukaranych z Tytułu Odpowiedzialności Zawodowej w Budownictwie. Istotną zaletą systemu EDB ma być możliwość występowania o wydanie dziennika budowy oraz jego składanie wraz z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie odbywające się w całości elektronicznie, jak również dodawanie osób korzystających z dziennika budowy z określeniem zakresy ich uprawnień oraz czasu pracy z poziomu aplikacji. Ponadto, z dziennika możliwe ma być korzystanie także pozostając w trybie offline.

W rzeczywistości Ustawodawca wprowadził już częściową elektronizację postępowania budowlanego; od 2021 roku istnieje możliwość składania wniosków w procesie za pośrednictwem oficjalnej, rządkowej aplikacji, takich jak np. pozwolenie na budowę lub pozwolenie na rozbiórkę. Od 5 lipca 2021 r. dokonuje się także elektronicznie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych z projektem zagospodarowania działki lub terenu i z projektem architektoniczno-budowlanym.