Obszar doradztwa

Prawo gospodarcze i korporacyjne oraz prawo samorządowe

Organizacja pracy firmy lub jednostki budżetowej od strony formalnej stawia wiele wyzwań. Jedną z naszych specjalizacji jest prawo gospodarcze i korporacyjne oraz prawo samorządowe – udzielamy wsparcia w zakresie tworzenia i opiniowania dokumentacji, reprezentujemy klientów przed sądami i urzędami. Podejmujemy się zadań w zakresie pomocy w tworzeniu treści statutów, regulaminów i innych aktów zakładowych. Nasze wsparcie obejmuje również sporządzanie oraz weryfikację przepisów wewnętrznych i regulaminów w instytucjach prywatnych i publicznych.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria Legalexpert udziela pomocy w procesie zatrudnienia, formułowania umów i zmiany ich warunków oraz sporządzania zakładowych aktów wewnętrznych. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych reguluje szereg zagadnień związanych z możliwościami, ale też ograniczeniami w tych kwestiach. Doradztwa w zakresie warunków zatrudnienia oraz organizacji wykonywania obowiązków zawodowych oraz sporządzania dokumentów udzielamy w taki sposób, aby ich postanowienia gwarantowały ochronę interesów zarówno firmy, jak i zatrudnionych w niej osób.

Zamówienia publiczne

Realizacja inwestycji, na którą umowę zawarto w wyniku przetargu, wiąże się ze szczególnymi obowiązkami i uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa. Działalność naszej kancelarii obejmuje wsparcie podmiotów, które zlecają lub realizują zamówienia publiczne. Pomagamy w formułowaniu umów w oparciu o obowiązujące ustawy, prowadzimy weryfikację dokumentacji, przygotowujemy opinie prawne dotyczące problematycznych kwestii oraz ewentualnych naruszeń oraz udzielamy doradztwa w zakresie prawidłowego rozliczania inwestycji.

Prawo procesowe

Nasza kancelaria świadczy szeroki zakres usług w reprezentacji klienta przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz organami administracji. Dzięki znajomości dziedziny, jaką jest prawo procesowe, udzielamy pomocy w postępowaniach przed urzędami i inspekcjami państwowymi oraz organami emerytalnymi i rentowymi. W zakresie naszych możliwości leży również udział w sprawach karnych – radcy z zespołu Legalexpert mogą reprezentować klienta w charakterze obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego.

Proces inwestycyjny

Nabywanie nieruchomości jest wyzwaniem nie tylko pod względem finansowym, ale również prawnym. Nasza kancelaria może wesprzeć Cię na każdym etapie przedsięwzięcia, jakim jest proces inwestycyjny. Przeprowadzamy analizy możliwych działań, przygotowujemy oraz opiniujemy treść umów. Możemy również podjąć się reprezentowania naszych klientów przed organami administracyjnymi w kwestii uzyskania decyzji oraz pozwoleń, jak i przed sądem, jeśli dojdzie do naruszenia postanowień i umów z deweloperem lub innym usługodawcą z branży budowlanej.

Kredyty frankowe

W ramach wsparcia dla osób prywatnych prowadzimy również sprawy oraz udzielamy doradztwa dotyczącego umów z bankami. Od 2016 r. do naszych specjalizacji dodaliśmy również kredyty frankowe. Ze względu na ich szczególny charakter do każdej ze spraw podchodzimy w sposób indywidualny, ze zwróceniem uwagi na szczególne postanowienia umów oraz okoliczności towarzyszące. Reprezentujemy również klientów w postępowaniach sądowych wytaczanych przez w sprawie roszczeń co do wynagrodzenia za obsługę kredytu.

Prawo rodzinne i spadkowe

Nasza kancelaria udziela wsparcia nie tylko dużym podmiotom, lecz także osobom fizycznym. Szczególną dziedziną jest prawo rodzinne i spadkowe. Sprawy z tego zakresu mogą obejmować rozwody, ustalenie praw do opieki nad małoletnimi lub wysokość czy też ograniczenie władzy rodzicielskiej. Świadczymy usługi w formie reprezentacji przed sądem oraz składania pism i wniosków w ustalonych w przepisach terminach również w sprawach spadkowych, jak na przykład wykonanie zapisów testamentu, stwierdzenie nabycia czy zachowek.