Od 2016 r. kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Nasi specjaliści zaczynając od analizy umowy, po dobór najlepszych rozwiązań, aż do czasu prawomocnego postępowania kompleksowo reprezentują interesy kredytobiorców. Do każdego klienta i jego umowy podchodzimy w indywidualny sposób, gdyż nie zawsze okoliczności sprawy są do siebie zbliżone, a warunki umowy są zawsze niemalże takie same.

Kancelaria reprezentuje również kredytobiorców w sporach wytoczonych przez Bank z tytułu wynagrodzenia Banku za korzystanie przez kredytobiorcę z powierzonego mu przez Bank kapitału. Tym samym nasze wieloletnie doświadczenie daje możliwość nie tylko rozwiązania swojego problemu z kredytem frankowym, ale również i z roszczeniami Banku skierowanymi do kredytobiorców.