16 sierpnia 2022

Koniec z opłatą za czas oczekiwania na wpis do hipoteki KW.

Sejm uchwalił ustawę, na mocy której banki będą zobowiązane do zwrotu opłat naliczanych w czasie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt hipoteczny.

Procedura wpisania nieruchomości do księgi wieczystej często trwa nawet kilka miesięcy, a w niektórych miastach powyżej roku. W związku z powyższym kredytobiorcy zmuszeni są do wysokiej i tak raty płacić bankowi dodatkowe zobowiązanie.

Według projektodawców, w przypadku naliczenia przez bank dodatkowego kosztu kredytu, związanego z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej spłatę udzielonego kredytu, ustanawianej na rzecz tego banku, po dokonaniu wpisu opłata lub prowizja podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę.

W myśl wspomnianej ustawy banki będą zobowiązane do zwrotu klientom pieniędzy w terminie 60 dni od momentu wpisu nieruchomości do księgi wieczystej.

Do wspomnianego projektu dołączono Ocenę Ryzyka Regulacji, z której wynika, iż po wejściu nowej regulacji banki stracą rocznie ok. 438 mln zł, czyli 4,8 mld zł w ciągu 10 lat. Taką samą kwotę zaoszczędzą gospodarstwa domowe.