16 sierpnia 2022

Sejm uchwalił ustawę, na mocy której banki będą zobowiązane do zwrotu opłat naliczanych w czasie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt hipoteczny. Procedura wpisania nieruchomości do księgi wieczystej często trwa nawet kilka miesięcy, a w niektórych miastach powyżej roku. W związku z powyższym kredytobiorcy zmuszeni są do wysokiej i tak raty płacić…