Obszar doradztwa
Przedstawiamy obszar naszej działalności doradczej

Zapewniamy pomoc prawną zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Pomagamy w procesie zatrudnienia, jak również w procedurze rozwiązania stosunku pracy czy też jego zmiany.

Czytaj więcej

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną zarówno dla zamawiających jak i wykonawców.

Czytaj więcej

Udzielamy pomocy prawnej w postępowaniu karnym zarówno w charakterze obrońców jak i pełnomocników oskarżycieli posiłkowych.

Czytaj więcej

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną na rzecz klientów biznesowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z którymi czynnie współpracujemy od początku istnienia kancelarii.

Czytaj więcej

Specjaliści z naszej kancelarii zapewniają kompleksową obsługę prawną procesu inwestycyjnego.

Czytaj więcej

Od 2016 r. kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących kredytów frankowych.

Czytaj więcej
Nasza kancelaria

Jesteśmy kancelarią prawną działającą na rynku od 2010 r. Kancelarię tworzy zespół kilkunastu doświadczonych radców prawych, którzy swoją wiedzę i doświadczenie zdobywali w ramach świadczenia usług prawnych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Aktualności

Zapraszamy do lektury naszych artykułów poradnikowych jak i nowostek w świecie prawa.

29 września 2022

Czy od decyzji nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe umarzającej postępowanie w sprawie szkód łowieckich przysługuje odwołanie do organu drugiej instancji czy też powództwo do sądu powszechnego? Na gruncie powyższego zagadnienia na przestrzeni tego roku pojawiły się dwa różne rozstrzygnięcia sądów administracyjnych. W postanowieniu WSA w Białymstoku z 24.05.2022 r., II SA/Bk 156/22 sąd ten…

9 września 2022

Czy od dochodzonej na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych rekompensaty za koszty odzyskiwania należności należą się odsetki? Negatywnie w tym zakresie wyraził się m. in. Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z 17.03.2017 r., XIII Ga 130/17, jak również w wyroku…

5 września 2022

Czy od kary umownej niezapłaconej w terminie przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych? Negatywnie w tym zakresie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 15.11.2017 r., II CSK 122/17, gdzie wskazał, iż „opóźnienie z zapłatą kary umownej, o której mowa w art. 484 k.c. jako świadczenie pieniężne nie rodzi skutków wynikających z ustawy…